Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

BIZ Halfweg-Molenwatering pakt zwerfafval eigenhandig aan

“We hebben er zin in!”, aldus Marco en Leo. Op maandag 8 juli 2019 reden ze hun eerste wekelijkse zwerfafvalronde met hun elektrische bakfiets. In opdracht van de BIZ zorgen ze zo voor een extra schoon bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering.

Achtergrond

Uit onze tweewekelijkse beheerrondes en regelmatige meldingen van ondernemers bleek dat er steeds meer overlast is ontstaan door toename van het zwerfafval op het bedrijventerrein.

“Je hebt het afgelopen jaar de verrommeling in de buitenruimte zien toenemen,” zegt parkmanager Boyd Bartels, “op verschillende plekken op ons terrein zie telkens weer dat mensen hun afval achter laten. Zij weten best dat dat niet hoort, maar wanneer niemand kijkt is men daar makkelijk in. Helaas leidt dit tot overlast voor de ondernemers die hier met hard werken hun bedrijf willen draaien.”

Mede op verzoek van de BIZ lopen er sinds enige tijd dan ook al afvalrapers rond op aansturing van omliggende horecapartijen. Ook vindt er al wekelijks reguliere schoonmaak vanuit de gemeente/Reinis plaats. Maar ook deze rondes blijken niet tot een voldoende schone buitenruimte te leiden.

Bartels: “Er is ook lastig tegenop te werken. Zodra de rommel is opgeruimd komt de volgende die z’n spullen achterlaat.” Daarom ziet de BIZ zich genoodzaakt om extra inzet te plegen vanuit de gezamenlijke middelen, in aanvulling op de reeds bestaande inzet vanuit de gemeente.

Lokale partner

Na diverse gesprekken met lokale partijen koos de BIZ voor een samenwerking met Stichting Pameijer; een organisatie die mensen onder andere ondersteunt in het versterken van hun werk- en samenwerkingsvaardigheden.

Via Pameijer kwam de BIZ Halfweg-Molenwatering in contact met onze nieuwe zwerfafval-inzamelaars: Marco en Leo. Zij zijn beiden enthousiast en pakken deze zwerfafval-uitdaging graag met beide handen aan. Na deze eerste ronde op maandag 8 juli 2019 zullen zij wekelijks op het terrein rond gaan om zwerfafval op te ruimen met hun elektrische bakfiets.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naast de samenwerking met Pameijer is het BIZ-zwerfafval-project een mooi en compleetvoorbeeld van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) doordat de elektrische bakfiets werd aangeschaft bij Tweewieler De Gadering, de fietsenspecialist in Hoogvliet waar mensen met een verstandelijke beperking werken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit zwerfafval-project? Neem dan contact op via info@bizhm.nl of 0181-769054.

Zoek op de website