Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bijeenkomst R10-werkgevers: ‘Uw mobiliteitsbeleid kan duurzamer’

Op 4 december organiseerde het R10-werkgeversnetwerk een bijeenkomst met het thema ‘Uw mobiliteitsbeleid kan duurzamer’. Tezamen met andere werkgevers uit de regio Rotterdam werd informatie en inspiratie over dit onderwerp gedeeld.

Onderstaand leest u de oorspronkelijke uitnodigingstekst:

Tijdens deze R10 bijeenkomst gaan we hier dieper op in met tips, trics en inspiratie. Anja de Vos-Biemans deelt haar ervaringen en visie vanuit KPN. Hoe ervaren medewerkers de andere manier van werken. Wat zijn de valkuilen en wat de successen? Wethouder Judith Bokhove vertelt graag welke stappen Rotterdam zet. Sander van Beurden heeft de opdracht gekregen om vóór ultimo 2019 een energieakkoord voor Rotterdam geregeld te hebben. Wat betekenen deze veranderingen voor u als werkgever?
En… we nemen afscheid van bestuurslid Miriam Hoekstra. Dit en meer staat centraal tijdens de eerstvolgende R10 bijeenkomst op 4 december bij KPN.

Wat is het R10-werkgeversnetwerk?

De Rotterdamse regio kent het R10-werkgeversnetwerk: een platform van werkgevers die gezamenlijk optrekken om te werken aan slimme mobiliteit. Slim in de zin van: duurzaam vervoer, minder of buiten de spits reizen. Vanuit het R10 netwerk worden inspiratie- en verdiepingssessies rond thema’s vanuit slimme mobiliteit georganiseerd. Het netwerk strekt zich uit van Rotterdam (haven en stad), de Zuid-Hollandse Eilanden tot aan de regio Drechtsteden.

 

Zoek op de website