Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bestuur schouwt buitenruimte van Halfweg-Molenwatering

Op 13 september is er door het bestuur van de BIZ Halfweg-Molenwatering een mini-schouw uitgevoerd. Middels een VP-Werkt-bus werd er om 8.00 uur gestart met een ronde over het terrein.

Deze dag was er de eerste najaarsstorm van 2017, maar dit hield het bestuur niet tegen om kritisch te bekijken hoe het terrein erbij lag en deze te beoordelen op de bekende punten: schoon heel en veilig.

Wat vooral opviel was het groenonderhoud, op het hele terrein. Ook onkruid rondom leegstaande panden geeft een rommelige uitstraling. Alle opvallende zaken zijn vastgelegd, en waar mogelijk gemeld aan de gemeente en andere onderhoudspartijen.

Continue toezicht buitenruimte

Naast deze mini-schouw verricht de BIZ jaarlijks een dag- en avondschouw met ondernemers, gemeente, politie en brandweer in relatie tot het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Daarnaast wordt er iedere twee weken een beheerronde verricht door het parkmanagement, waarbij meldingen worden gemaakt van zaken die onderhoud of beheer behoeven door gemeente of andere partijen.

Doet u ook mee?

Valt u zelf iets op in de buitenruimte op het gebied van schoon, heel of veilig? Stuur een melding via eDetect, verzend ons een e-mail (info@bizhm.nl) of bel naar 0181-769054.

Zoek op de website