Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Beschikbaarheid AED’s op het bedrijventerrein

Hoe staat het met de beschikbaarheid van AED ’s op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering? Dit onderwerp werd besproken tijdens het KVO-overleg dat de BIZ in februari organiseerde.

In afgelopen jaren heeft BIZ geinformeerd bij diverse ondernemingen naar een AED. Diverse bedrijven hebben een AED, sommigen stellen hun AED ook beschikbaar voor andere bedrijven. Het blijft echter een uitdaging om een actueel overzicht te hebben of rkijgen.

Zo kan er via de app van Hartslagnu.nl inzicht worden gekregen in de aangemelde AED ’s in de nabije omgeving. Helaas zijn niet alle AED ’s in beeld, omdat een groot deel in particulier bezit zijn en niet deelbaar zijn.

Daarom laat de Hartstichting op dit moment zien waar AED ’s ontbreken. Heeft uw bedrijf een AED en bent u bereid om deze te delen in geval van nood? Aanmelden kan via: https://www.hartstichting.nl/meld-je-aed-aan/aanmelden

Zoek op de website