Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Berichtenservice ‘Over uw buurt’

Wilt u op de hoogte blijven van officiële bekendmakingen en mededelingen van de gemeente Nissewaard? Dat kan makkelijk, snel en eenvoudig via ‘Over uw buurt’. Ook interessant voor bedrijven, uiteraard naast onze eigen app eDetect.

Met ‘Over uw buurt’ blijft u continu op de hoogte van berichten van de overheid. U ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving. Dat kan via de app op smartphone of tablet of rechtstreeks via de e-mail. U bent dan slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten over de ontwikkelingen in de buurt of wijk.

U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen en over welk gebied. U kunt ook instellen van welke overheid, bijvoorbeeld de gemeente, de provincie of het waterschap u berichten wilt ontvangen. De e-mailservice en de app zijn gratis. U vindt meer informatie op: overuwbuurt.overheid.nl.

Meer informatie over de veiligheidsapp van de BIZ, eDetect vindt u op de pagina www.bizhm.nl/app.

Zoek op de website