Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bedrijventerrein

De bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering zijn gelegen ten noordwesten van Nissewaard. De terreinen worden ten noorden en oosten begrenst door de Groene Kruisweg en ten zuiden en westen door weilanden.

De terreinen kunnen worden ontsloten via de Groene Kruisweg, enerzijds via de Hartelbrug richting de A15 en anderzijds richting de Spijkenissebrug via Hoogvliet. Terreinen zijn redelijk goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Diverse bussen stoppen langs de Groene Kruisweg. Ook over de terreinen zelf is een buslijn gesitueerd.

De terreinen Halfweg en Molenwatering kunnen als volgt worden onderverdeeld:
– Halfweg 1, ontwikkeld vanaf eind jaren 60.
– Halfweg 2, ontwikkeld van 1980.
– Halfweg 3, ontwikkeld van 1980.
– Halfweg 4, ontwikkeld vanaf 1995.
– Molenwatering, ontwikkeld vanaf 1995.

Kentallen

De bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering hebben gezamenlijk een oppervlakte van circa 75 hectare netto. De terreinen bieden gezamenlijk werkgelegenheid voor circa 5.300 werknemers.
Er zijn ca. 230 bedrijven gevestigd en er is een potentieel aan nieuw te ontwikkelen bedrijfsterrein ter plaatse van Halfweg 4 van 1,5 ha.

Bedrijvigheid

De bedrijventerreinen Halfweg en Molenwatering kennen een grote diversiteit aan bedrijven en bedrijvigheid. In het oudste deel, Halfweg 1 en 2, zijn met name de bedrijven gevestigd die voor een groot gedeelte verbonden zijn met het havengebied van Rotterdam (Botlek – Europoort – Maasvlakte gebied). Deels zijn dit logistieke dienstverleners, verhuur van equipement, industriële dienstverleners, shipsproviders, toeleveranciers van materialen en producten.

Ter plaatse van Halfweg 4 en Molenwatering zijn meer bedrijven gevestigd uit de autobranche en kleinschaligere bedrijven en kantoren die hun klandizie deels hebben in de gemeente Nissewaard (deels de zakelijke markt, deels de particuliere markt) en deels in de omringende gemeenten.

Zoek op de website