Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering wordt Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

“Alle mensen en bedrijven op Halfweg-Molenwatering mogen meedoen, want nu zijn we een BIZ”, sprak Gerard de Haan. Op maandag 25 januari vond in het Carlton Oasis Hotel de officiële kick-off plaats van de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) Halfweg-Molenwatering. De BIZ betekent dat de ondernemers van het bedrijventerrein vanaf nu gezamenlijk investeren in een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Tevens worden er projecten geïnitieerd die gericht zijn op collectief kostenvoordeel en het versterken van de lokale economie.

In een goedgevulde congreszaal van het Carlton Oasis Hotel informeerde voorzitter Gerard de Haan de aanwezige ondernemers over de totstandkoming van de BIZ. In het kort: na een uitgebreid onderzoek stelde de BIZ-werkgroep een BIZ-plan op. In dit plan werden de wensen van de ondernemers vertaald in een pakket van concrete activiteiten. Eind vorig jaar werd er vervolgens, middels een officiële stemming, gepeild of de ondernemers van Halfweg-Molenwatering vóór of tegen dit plan waren.

Uiteindelijk kwam net voor de kerstvakantie het verlossende woord van de notaris: “de BIZ is behaald”. Er bleek voldoende draagvlak. Waarmee de BIZ vervolgens vanaf 1 januari 2016 kon worden geeffectueerd. Onder leiding van een nieuw bestuur, bestaande uit lokale ondernemers Frederik Reimers (Carlton Oasis Hotel), Rob Gijzel (SGS), Ron Smit (Deuren Service Nederland), Daan van der Ent (Van der Ent Topmovers), Ronald van der Vlies (Auto Dekker), Nel van ’t Hof (Van ’t Hof Machineverhuur) en onafhankelijk voorzitter Gerard de Haan.

Uitvoering van de BIZ

Binnen de BIZ Halfweg-Molenwatering dragen alle bedrijven financieel bij. Vanuit de totale BIZ-bijdrage worden er vervolgens diverse activiteiten ontplooid die in het algemene belang zijn van alle ondernemers van het bedrijventerrein – zoals beschreven in het BIZ-plan.

Een BIZ is dan ook van, voor en door de ondernemers. Het bestuur heeft inmiddels het lokale projectbureau ‘Samen Meer Waarde’, onder leiding van parkmanager Boyd Bartels, de opdracht voor parkmanagement gegeven. Voorheen was Bartels ook actief als parkmanager voor SPBS.

Lokale economie versterken

Boyd Bartels presenteerde vervolgens de voorgenomen aanpak van de BIZ op Halfweg-Molenwatering. De activiteiten zijn vooral gericht op een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Tevens zijn er vanuit de BIZ plannen om beveiligingscamera’s te installeren op het bedrijventerrein. “Een mooi wapen tegen de illegale straatraces op het terrein”, aldus bestuurslid Frederik Reimers. En ook het behoud van de waarde van het vastgoed is een belangrijke pijler van de BIZ. In woorden van bestuurslid Ronald van der Vlies: “een zaak waar vele ondernemers in de zaal logischerwijs ook baat bij zullen hebben”.

Een andere belangrijke pijler is om Halfweg-Molenwatering te profileren als vestigingslocatie en het lokaal zakendoen te stimuleren. Boyd Bartels illustreerde dit aan de hand van een voorbeeld. “Ik sprak twee ondernemers die al 20 jaar buren zijn, maar tot dusver nooit in contact stonden. Door ze tijdens een ondernemersbijeenkomst samen te brengen doen ze nu goede zaken met elkaar. Waarom zou je leveranciers ver buiten de gemeentegrenzen zoeken als je ook gewoon zaken kan doen met een bedrijf om de hoek, op het eigen bedrijventerrein. Hier liggen nog veel kansen.”

OFS-voorzitter Cees Vingerling uitte zijn bewondering voor het BIZ-bestuur: “Als je terug kijkt naar vijf jaar geleden en je ziet wat er in de tussentijd bereikt is, dan neem ik m’n petje af. En dat het nu omgezet kan worden in een BIZ is echt een prestatie van formaat. Ik vind dat absoluut een compliment waard.” Gerard de Haan nam dit compliment graag in ontvangst: “We hebben een jong, gemotiveerd bestuur, met breed draagvlak en veel slagkracht en een uitstekend plan. We zullen u niet teleurstellen.”

Meer informatie

De Stichting BIZ Halfweg-Molenwatering is gevestigd op het bedrijventerrein aan de Fermiweg 20. Indien ondernemers op Halfweg-Molenwatering meer informatie wensen te ontvangen over de BIZ dan kunnen zij contact opnemen met Boyd Bartels en zijn collega’s, via info@bizhm.nl of 0181-769054.

Zoek op de website