Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Auto Dekker en Rijnmond Security Systems doen lokaal zaken. U ook?

Graag delen wij een mooi succes op het gebied van lokaal zaken doen (en het verbeteren van veiligheid) op Halfweg-Molenwatering. Auto Dekker kreeg enige tijd geleden onaangekondigd bezoek van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit gebeurt “at random” en nu was Auto Dekker aan de beurt. Daarbij werden installaties bekeken, alsmede brandalarm-installaties, vluchtwegen en kachels.

“In 2008 zijn de eisen v.w.b. brandalarm gewijzigd, en ik heb gebouwd in 2003. Dit voldeed dus niet meer aan de huidige eisen; er moesten handbrandmelders worden geïnstalleerd. Ik kreeg vervolgens een vervelende brief met allerlei eisen en deadlines, termen waar ik nog nooit van had gehoord. Na opheldering op te vragen bij de gemeente kwam er een inspecteur van bouw- en woningstoezicht langs, welke op mijn verzoek heeft uitgelegd waar mijn pand MINIMAAL aan moet voldoen, in plaats van MAXIMAAL”, aldus de heer Van der Vlies van Auto Dekker.

“Via parkmanager Boyd Bartels ben ik daarna in contact gekomen met Bas Plooster van Rijnmond Security Systems, welke het voor mij aangeboden heeft om de benodigde aanpassingen aan te brengen. De offerte is deze week geakkordeerd en de installatie vindt in mei plaats.” Een mooi voorbeeld van lokaal zaken doen!

Lokaal zaken doen

Bent u ook op zoek naar een specifieke dienst of product voor uw organisatie? Zoek het niet altijd ver over de gemeentegrenzen, kijk eerst eens op uw eigen bedrijventerrein. Parkmanager Boyd Bartels weet precies wat er zoal te vinden is op uw bedrijventerrein. Hij brengt u dan ook graag in contact met lokale partijen, zodat er gezamenlijk gewerkt wordt aan een sterkere lokale economie.

Wilt u ook lokaal zaken doen? U bereikt de heer Bartels en het parkmanagement via info@bizhm.nl of 0181-769054.

Zoek op de website