Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Aangepast inkoopbeleid gemeente Nissewaard

Gemeente Nissewaard heeft onlangs verschillende bijeenkomsten georganiseerd om het aanbestedingsproces inzichtelijk te maken bij de ondernemers. Vanaf 1 november is het inkoopbeleid van de gemeente Nissewaard aangepast.

De aanpassing heeft onder andere betrekking op de drempelbedragen. De drempelbedragen zijn verhoogd. Dit betekent dat er hogere financiële grenzen zullen gelden voor inkooptrajecten voordat specifieke procedures moeten worden gevolgd. Deze verhoging is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen en efficiënter te kunnen werken.

Verhoging drempelbedragen

Met de verhoging van de drempelbedragen verwacht de gemeente dat het verzoek om af te wijken van het inkoopbeleid minimaal zal voorkomen. Dit zou moeten bijdragen aan de rechtmatigheid, een soepelere inkoopprocedure en een efficiënter gebruik van middelen. Bovendien wil de gemeente benadrukken dat deze aanpassingen ook gunstig kunnen zijn voor de lokale ondernemers. De verhoogde drempelbedragen kunnen lokale bedrijven meer kansen bieden om opdrachten te verwerven.

Een gedetailleerd overzicht van de nieuwe drempelbedragen vindt u op de website van gemeente Nissewaard. Hier zijn ook de nieuwe groslijsten op te vinden van afdeling vastgoed. Klik hier voor meer informatie.

Zoek op de website