Blijf aangehaakt én leg contact met de BIZ-App >>

Aan de slag met verduurzamen

Rabobank is vanuit de Green Deal partner van bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering. Ze leveren concrete ondersteuning op de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

De energietransitie vraagt om aanpassingen en investeringen, maar biedt ook kansen op het gebied van besparing, waardevermeerdering van vastgoed en inkomsten door het opwekken van duurzame energie. Rabobank helpt ondernemers bij het verkennen van deze kansen en bieden ­financieringsoplossingen. Er zijn diverse mogelijkheden hiervoor.

Op het platform raboduurzaamvastgoed.nl krijgt u snel en eenvoudig inzicht in de verduurzamingsmaatregelen voor uw pand. Inclusief een inschatting van de benodigde investering en terugverdientijd.  Voor aanvullend advies kunt u terecht bij de adviseurs van de Rabobank-partner Energieke Regio.

Lokale ondernemer Christiaan van der Ent vertelt hoe zijn organisatie werkt aan verduurzaming:

Bekijk de video op de website van de Rabobank >>

Zoek op de website